کتابخانه احادیث شیعه

767 ـ عوامل خواركننده

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه مردم به دينار و درهم بخيل شوند (انفاق نكنند) و مبادله عينه حديث كنند و دنبال گاو خود روند و جهاد در راه خدا را واگذارند ، خداوند آنان را به خوارى افكند و طوق ذلّت را از گردنشان برندارد مگر آن گاه كه به دين خود برگردند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زبونترين مردم كسى است كه مردم را خوار كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم از ترس خوارى به سوى خوارى مى شتابند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه از گرفتارى خود پرده بردارد ، به خوارى تن داده است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هيچ خوارى اى چون خوارى طمع نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه شيفته زندگى شود، خوار گردد .
نمایش منبع
كشف الغمة : در نقلى آمده است : مردى از همسايه خود به امام صادق عليه السلام شكايت كرد . حضرت فرمود : تحمّلش كن . عرض كرد : مردم مرا به زبونى متّهم مى كنند . حضرت فرمود : زبون كسى است كه ظلم مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465