کتابخانه احادیث شیعه

773 ـ سبك و كوچك شمردن گناه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مؤمن گناه خود را چونان تخته سنگ بزرگى بر بالاى سرش مى بيند كه مى ترسد به روى او بيفتد و كافر گناه خويش را مانند مگسى مى بيند كه از جلوى بينى اش رد شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا ابليس به گناهان خرد انگاشته شما خشنود است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به خُردى گناه منگريد بلكه بنگريد كه بر چه كسى گستاخى كرده ايد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين گناه نزد خداى سبحان ، گناهى است كه در نظر گنهكار خُرد آيد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : مصيبتى چون كوچك شمردن گناهت و رضايت دادن به وضعيت موجودت نيست .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : گناهان اندك را كم مشماريد ؛ زيرا همين گناهان اندك روى هم جمع مى گردند و زياد مى شوند .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : گناهان كوچك راههايى به سوى گناهان بزرگند وكسى كه ازخداوند دراندك ترس نداشته باشد، در زياد نيز از اونمى ترسد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465