کتابخانه احادیث شیعه

792 ـ آثار خودْ رأيى

امام على عليه السلام : هر كه خودْ رأيى كند نابود شود و هر كه با بزرگان مشورت كند ، در خردهايشان شريك گردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تنها جاهل است كه شيفته رأى خويش است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آدم خودْ رأى ، بر لبه لغزشگاهها ايستاده است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462