کتابخانه احادیث شیعه

826 ـ هشدار در مورد رشوه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از رشوه گرفتن دورى كنيد كه آن كفر محض است و رشوه گير بوى بهشت را استشمام نمى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خدا لعنت كند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه بين آن دو را .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيشينيان شما از اين رو به هلاكت در افتادند كه مردمان را از حق [شان] باز داشتند و آنان [ناچار با رشوه] آن را خريدند و آنان را به ارتكاب باطل و نادرستى وا داشتند و مردم هم از آن پيروى كردند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : و شما مى دانيد كه مسئول ناموس و جان و غنايم (اموال) و احكام و پيشوايى مسلمانان ، نبايد شخصى بخيل باشد . . . و نه در داورى رشوه گير كه در اين صورت حقوق را پايمال مى كند و حق را به حقدار نمى رساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره آيه «بسيار حرام خوارند» ـ : مراد كسى است كه مشكل برادر (دينى) خود را بر طرف مى سازد ، سپس هديه او را مى پذيرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رشوه در قضاوت ، كفر ورزيدن به خداست .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465