کتابخانه احادیث شیعه

868 ـ ثمرات زهد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بى رغبتى به دنيا ، تن و جان را آسايش مى بخشد و رغبت به آن، تن و جان را به رنج مى افكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه دل از دنيا بركنَد و از خوارى آن بيتابى نكند و براى رسيدن به ارجمندى آن به رقابت برنخيزد ، خداوند او را هدايت كند، بى هدايت مخلوقى و علمش آموزد، بى آن كه از كسى تعليم گيرد و حكمت را در سينه اش استوار دارد و آن را بر زبانش جارى سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به دنيا زاهد و بى رغبت باش ، تا رحمت بر تو فرود آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل كندن از دنيا، بزرگترين آسايش است .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : هر كه دل از دنيا بركند، مصيبتهاى آن بر او آسان شود و از آنها ناراحت نشود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چشيدن حلاوت ايمان بر دلهاى شما حرام است ، مگر آن گاه كه دلهايتان به دنيا بى رغبت باشند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469