کتابخانه احادیث شیعه

879 ـ خدمت به شوهر

إرشاد القلوب : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هر زنى كه هفت روز شوهرش را خدمت كند ، خداوند هفت در دوزخ را به روى او ببندد و هشت در بهشت را به رويش بگشايد ، تا از هر در كه خواهد وارد شود . و فرمود : هيچ زنى نيست كه جرعه اى آب به شوهرش بنوشاند مگر آن كه اين عمل او برايش بهتر از يك سال باشد كه روزهايش را روزه بگيرد و شبهايش را به عبادت سپرى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : امّ سلمه از رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره فضيلت خدمت كردن زنان به شوهرانشان پرسيد ، آن حضرت فرمود : هر زنى كه در خانه شوهر خود به قصد مرتّب كردن آن ، چيزى را جابه جا كند خداوند به او نظر افكند و هر كه خداوند به او نظر كند عذابش ندهد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : جهاد زن ، خوب شوهردارى كردن است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام سجاد عليه ‏السلام : :

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461