کتابخانه احادیث شیعه

900 ـ نيكوترين زيور

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيكوترين زيور مرد، آرامش همراه ايمان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكوترين هيئت (سلوك) آن است كه تو را با مردم آميزش دهد و در ميان آنها زيبايت گرداند و زبان [بدگويى ]آنان را از تو باز دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ آراسته اى به زيورى مانند طاعت خدا ، آراسته نشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيور درون ، زيباتر از زيور برون است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيور ايمان ، پاكى درونهاست و نيك رفتارى برون .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465