کتابخانه احادیث شیعه

900 ـ نيكوترين زيور

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيكوترين زيور مرد، آرامش همراه ايمان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكوترين هيئت (سلوك) آن است كه تو را با مردم آميزش دهد و در ميان آنها زيبايت گرداند و زبان [بدگويى ]آنان را از تو باز دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ آراسته اى به زيورى مانند طاعت خدا ، آراسته نشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيور درون ، زيباتر از زيور برون است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيور ايمان ، پاكى درونهاست و نيك رفتارى برون .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462