کتابخانه احادیث شیعه

910 ـ ترغيب به بى نيازى از مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه از ما چيزى بخواهدبه اومى دهيم، و هر كه چيزى نخواهد خداوند او را بى نياز و توانگر گرداند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر هر يك از شما ريسمانى برگيرد و پشته اى هيزم بياورد و بفروشد و با اين كار آبروى خود را حفظ كند ، بهتر از آن است كه دست گدايى دراز كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

اِعلَموا أنَّ أصلَ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنيا؛

بدانيد كه ريشه هر خطايى، دنيادوستى است.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462