کتابخانه احادیث شیعه

930 ـ فضيلت انسان بخشنده

الكافى به نقل از علىّ بن ابراهيم كه سند حديث را به يكى از معصومين عليهم السلام رسانده است : خداوند عز و جلبه موسى عليه السلام وحى فرمود كه : سامرى را نكش ؛ زيرا او سخاوتمند است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شخص بخشنده به خدا و مردم و بهشت نزديك است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از خطاى شخص بخشنده درگذريد ؛ زيرا هر بار بلغزد ، خداوند دست او را مى گيرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : جوانِ بخشنده آلوده به گناهان، نزد خداوند عز و جل محبوبتر از پيرمردِ عابد خسيس است .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : شخص بخشنده از غذاى مردم مى خورد ، تا مردم از غذاى او بخورند ، اما شخص خسيس از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465