کتابخانه احادیث شیعه

932 ـ تشويق به رازپوشى

امام على عليه السلام : هر كه راز خود را بپوشاند ، قدرت انتخاب در دست اوست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيروزى با احتياط به دست مى آيد ، و احتياط ، با انديشيدن و سنجيدن ، و انديشيدن و سنجيدن ، با رازدارى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راز تو در بند توست . اگر آن را فاش كنى تو در بندش خواهى شد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سينه خردمند ، صندوق راز اوست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه تعداد كسانى كه اسرار را مى دانند بيشتر باشد ، آن اسرار فاش كنندگانش بيشتر هستند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرچه محبّت دارى نثار دوستت كن ، اما هرچه اطمينان دارى به پاى او مريز .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : موفّقترين كارها ، كارى است كه با كتمان كامل صورت گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه باك كه رازت دانسته نشود؟
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : فاش كردن راز ، مايه سقوط است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : راز تو جزئى از خون توست ، پس مبادا كه در رگهاى غير تو جريان يابد .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : مؤمن ، مؤمن نباشد مگر اين كه سه خصلت در او باشد : خصلتى از پروردگارش و خصلتى از پيامبرش و خصلتى از وليّش . خصلت پروردگارش راز پوشى است . خداوند عز و جل فرموده است : «داناى غيب و نهان است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمى سازد ، مگر پيامبرى را كه پسنديده باشد» .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : آشكار كردن چيزى ، پيش از آن كه استوار گردد ، موجب تباهى آن مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469