کتابخانه احادیث شیعه

946 ـ آنچه موجب خوشبختى مى گردد

امام على عليه السلام : به علم عمل كنيد ، تا خوشبخت شويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با دانشمندان باش ، تا خوشبخت شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوشبختى ، در پايبندى به حق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به محاسبه نفس خود پردازد ، خوشبخت شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه نفس خود را در راه اصلاح آن به رنج افكند ، خوشبخت شود و هركه آن را با لذّتهايش واگذارد ، بدبخت گردد و [از درگاه حق ]دور شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری عليه ‏السلام : :

لايَشْغَلَكَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ؛

مبادا روزى تضمين شده (كه در هرحال به تو مى‏ رسد) تو را از كار واجب باز دارد.

تحف العقول: ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461