کتابخانه احادیث شیعه

969 ـ ويژگى هاى مسلمان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مسلمان ، برادر مسلمان است . به او ستم نمى كند و ناسزايش نمى گويد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مسلمان ، برادر مسلمان است ، به او خيانت نمى كند ، به او دروغ نمى گويد و او را تنها و بى ياور نمى گذارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مسلمان ، آينه مسلمان است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه روز خود را آغاز كند در حاليكه به امور مسلمانان اهتمام نورزد ، مسلمان نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خيانت دورى كنيد ؛ كه خيانت از اسلام بدور است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه بر ضد مسلمانى كمك كند ، از اسلام بدور است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مسلمان ، كسى است كه مردم از دست و زبان او آسوده باشند و مؤمن ، كسى است كه مردم او را امين مال و جان خود بدانند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462