کتابخانه احادیث شیعه

993 ـ سياستمدارى

امام على عليه السلام : مُلكدارى ، سياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت پيشوايان ، ناتوانى در سياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حُسن سياست ، موجب پايندگى رياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حُسن سياست ، مايه استوارى ملّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حُسن تدبير و پرهيز از حيف و ميل ، از حُسن سياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سوء تدبير ، موجب ويرانى و نابودى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اساس سياست ، عدالت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نرمش به خرج دادن ، سرآمد سياست است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تحمّل كردن، زيور سياست است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است!

غررالحكم: ج4، ص64

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462