کتابخانه احادیث شیعه

998 ـ تشويق به مسواك زدن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر ترس از سختگيرى بر امّتم نبود ، دستور مى دادم كه با هر نمازى مسواك زنند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به على عليه السلام ـ فرمود : بر تو باد مسواك زدن با هر وضويى .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به على عليه السلام ـ فرمود : بر تو باد مسواك زدن ؛ اگر توانستى كه از اين كار كم نكنى چنين كن ؛ زيرا هر نمازى كه با مسواك زدن بخوانى از چهل روز نمازى كه بى مسواك زدن بگزارى برتر است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وضو ، نصف (جزء) ايمان است و مسواك زدن نصف (جزء) وضو .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دهانهاى خود را با مسواك زدن خوشبو كنيد ؛ زيرا دهانهاى شما گذرگاههاى قرآن است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جبرئيل همواره مرا به مسواك زدن توصيه مى كرد ، چندان كه گمان كردم بزودى اين كار را واجب خواهد كرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه : آيا اين خلايق همه در شمار آدميانند؟ ـ فرمود : افرادى را كه مسواك نمى زنند از شمار آنها بينداز .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465