کتابخانه احادیث شیعه

1006 ـ معناى شبهه

امام على عليه السلام : شبهه به اين دليل شبهه ناميده شده كه شبيه حق است ؛ اما اولياى خدا به هنگام شبهه، روشنايىِ راهشان يقين است و راهنمايشان راه راست ؛ ولى دشمنان خدا به گاه شبهه دعوتشان گمراهى است و راهنمايشان كورى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام : :

اِنَّ مَعَ اْلاِسْرافِ قِلَّةُ الْبَرَكَةِ؛

همانا اسراف با كمى بركت همراه است.

وسائل الشيعه: ج 15، ص 261

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469