کتابخانه احادیث شیعه

1013 ـ عوامل شجاعت زا

امام على عليه السلام : شجاعت بر سه خصلت سرشته شده كه هريك از آنها را فضيلت و ارزشى است كه ديگرى فاقد آن است : از خود گذشتگى ، تن ندادن به خوارى و ذلّت ، و نامجويى . اگر اين سه خصلت در آدم شجاع به طور يكسان و كامل وجود داشته باشند ، پهلوانى است كه حريف ندارد و در روزگار خود به دلاورى نامور باشد و اگر يكى از اين خصلتها در او فزونتر از ديگرى باشد شجاعت او در آن خصلت بيشتر و اقدامش در آن شديدتر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قدر مرد به قدر همّت اوست ، و راستى و صداقتش به قدر مردانگى او ، و شجاعتش به قدر غيرت او .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شجاعت مرد به قدر همّت اوست، و غيرتش به قدر تن ندادن او به ذلّت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اندازه شجاعت به اندازه حميّت (مردانگى و ننگ از ذلّت) است .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465