کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

1046 ـ بدبخت ، در شكم مادر خود بدبخت است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوشبخت از همان شكم مادر خود خوشبخت است و بدبخت از همان شكم مادر خود ، بدبخت است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جل پيش از آن كه خلق خود را بيافريند خوشبختى و شوربختى را آفريد ؛ پس خداوند كسى را كه بداند خوشبخت است ، دشمن نمى دارد و چنانچه كار بدى انجام دهد ، كارش را دشمن مى دارد اما خود او را دشمن نمى دارد و هرگاه بداند بدبخت است ، هرگز او را دوست نمى دارد و چنانچه كار خوبى انجام دهد ، كارش را دوست مى دارد اما به خاطر سرنوشتش وى راناخوش مى دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى بنده را از بدبختى به خوشبختى منتقل مى كند ، ولى از خوشبختى به بدبختى منتقل نمى كند .
نمایش منبع
التوحيد ـ به نقل از محمّد بن أبى عمير ـ : از امام كاظم عليه السلام درباره سخن پيامبر صلى الله عليه و آله پرسيدم كه: بدبخت در همان شكم مادر خود بدبخت است و خوشبخت در همان شكم مادرش خوشبخت است. حضرت فرمود : كسى كه بدبخت است در همان هنگامى كه در شكم مادرش هست ، خداوند مى داند او در آينده كارها و اعمال شقاوتمندان را خواهد كرد و كسى كه خوشبخت باشد ، در همان شكم مادرش خداوند مى داند كه او در آينده اعمال و رفتار سعادتمندان را انجام خواهد داد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462