کتابخانه احادیث شیعه

1070 ـ آنچه حكم شهادت دارد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفع ستم از خود كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه عاشق شود و عشق خود را بپوشاند و پاكدامنى ورزد و [از اندوه آن ]بميرد ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه بر دوستى آل محمّد بميرد ، شهيد مرده است .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : هركه در زمان غيبت قائم ما بر موالات و دوستى ما بميرد ، خداوند پاداش هزار شهيد ، مانند شهيدان بدر و اُحد، به او عطا كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461