کتابخانه احادیث شیعه

1121 ـ خُردسالى

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : عَرامَةُ حديث الصَّبيِّ في صِغَرِهِ زِيادَةٌ في عَقلِهِ في كِبَرِهِ . حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بازيگوشى (شيطنت) بچّه در دوران كودكيش ، موجب افزايش عقل او در بزرگسالى اش مى باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در خردسالى اش رنج نَبَرد ،در بزرگسالى اش به ارجمندى نرسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در دوران خردساليش بپرسد ، در روزگار بزرگسالى اش پاسخ دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در خردسالى نياموزد ، در بزرگسالى پيشرفت نكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادان ، بچّه است اگر چه پير باشدو دانا ، بزرگ است اگر چه نوجوان باشد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : بازيگوشى (شيطنت) پسر دردوران كودكى پسنديده است ، براى اين كه در بزرگسالى بردبار شود . حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469