عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

1426 ـ تشويق به تسلّط بر خشم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا شما را از قوى ترينتان خبر ندهم؟ كسى كه در هنگام خشم، خويشتندار است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : هيچ قدرتى مانند جلوگيرى ازخشم نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : كسى كه اختياردار خشم خود نباشد ، اختياردار خِرد خود نيست.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

اَلاِْفْراطُ فِى الْمَلامَةِ يَشُبُّ نيرانَ اللَّجاجِ؛
زياده‏ روى در سرزنش كردن، آتش لجاجت را شعله‏ ور مى ‏سازد.

تحف العقول ، ص 84

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3437