عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

1579 ـ نامه نگارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پاسخ دادن به نامه ، همانندپاسخ دادن به سلام ، حق (و وظيفه) است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : ارتباط ميان برادران در حَضَرديد و بازديد است و در سفر نامه نگارى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : جواب دادن به نامه، همچون جواب دادن به سلام، واجب است.

پرینت احادیث 

امام هادی عليه ‏السلام :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛
نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3405