کتابخانه احادیث شیعه

1668 ـ زمانِ كوچيدن نزديك است

امام على عليه السلام : هنگامى كه تو عقب مى روىو مرگ جلو مى آيد ، پس چه زود به يكديگر بر مى خوريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زمانِ كوچيدن نزديك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454