کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

1686 ـ دارايى آن است كه مردم را سود رساند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در دارايى تو سه نفر شريكند : خودت، تلف و نابودى، و وارث. پس، اگر مى توانى كارى كن كه ناتوانترين اين ها نباشى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آدميزاد مى گويد: مِلكِ من،ملك من، و مالِ من، مال من. اى بينوا! كجا بودى زمانى كه ملك بود و تو نبودى؟ آيا مال تو جز همان مقدارى است كه مى خورى و از ميان مى برى، يا مى پوشى و كهنه مى گردانى يا صدقه مى دهى و [براى آخرتت ]باقى مى گذارى كه به خاطر آن يا مشمول رحمت مى شوى يا كيفر مى بينى؟ پس، بينديش كه مال ديگرى را بيشتر از مال خودت دوست نداشته باشى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى آن است كه مردم را سود رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال و ثروت، صاحب خود را تا زمانى كه آن را بذل و بخشش كند، گرامى مى گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مال و دارايى به اندازه ضرورت خود نگه دار و زيادى آن را براى روز نيازمندى خود پيش فرست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين دارايى آن است كه با آن آبرو حفظ و حقوق [خدا و مردم ]پرداخته شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين دارايى تو، آن است كه براى رفع نيازت به تو كمك كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در حقيقت، خداوند اين مال هاى زيادى را به شما داده است تا آنها را در جهتى كه خداوند عز و جل معلوم كرده است به كار اندازيد. آنها را به شما نداده است كه بيندوزيد.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : بهترين دارايى انسان، اندوخته هاى صدقه است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469