کتابخانه احادیث شیعه

1809 ـ كوتَه همّتى

امام على عليه السلام : هر كه همّتش حقير باشد، فضيلتش از بين برود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رشك بردن بر نعمت دوست، از دون همّتى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدم حقير، همّت ندارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز انسان را از رفتن در پى مقامات عاليه و اهداف بلند باز مى دارد: كوتاهى همّت، چاره انديش نبودن، و سستى انديشه.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454