کتابخانه احادیث شیعه

1822 ـ فضيلت پارسايى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر چيزى بنيادى دارد و بنيادايمان پارسايى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پايه دين، پارسايى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين (كارهاى) دين شما، پارسايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ سنگرى بهتر از پارسايى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى، يك حفاظ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه ما را دوست دارد بايد به كردار ما رفتار كند و از پارسايى مدد گيرد؛ زيرا كه پارسايى، بهترين مدد در كار دنيا و آخرت است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : سخت ترين عبادت، پارسايى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر شما باد پارسايى؛ زيراپارسايى همان دينى است كه ما از آن پيروى مى كنيم و خدا را با آن بندگى و اطاعت مى نماييم و [پايبندى به] آن را از دوستداران خود مى خواهيم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از ما نيست ـ و ارزشى ندارد ـ كسى كه در شهرى صد هزار نفرى يا بيشتر زندگى كند و در آن شهر، شخصى پارساتر از او وجود داشته باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465