کتابخانه احادیث شیعه

1825 ـ تفسير پارسايى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پارسايى سرور اعمال است؛هر كس پارسايى نداشته باشد كه هرگاه در خلوت با نافرمانى خدا رو به رو شود او را از ارتكاب آن باز دارد، خداوند به ديگر اعمال او توجّهى نكند؛ زيرا كه پارسايى، ترس از خداست در نهان و آشكار و ميانه روى در تهيدستى و توانگرى و مراعات عدالت در خشنودى و خشم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه پارسايى، دورى كردن از گناهان و پرهيز از حرام است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى، درنگ كردن به هنگام رو به رو شدن با شبهه است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از مرد پارسا ـ فرمود: كسى كه از حرام هاى خداوند عز و جلپرهيز كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به همين پرسش ـ فرمود: پارسا كسى است كه از حرام هاى خدا پرهيز و دورى مى كند و اگر از شبهات [نيز ]پرهيز نكند، ندانسته به حرام افتد.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت عیسی علیه السلام : :

اِعلَموا أنَّ أصلَ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنيا؛

بدانيد كه ريشه هر خطايى، دنيادوستى است.

تنبيه الخواطر: ج1، ص129

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462