کتابخانه احادیث شیعه

1878 ـ اعتماد به غير خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عز و جل مى فرمايد: هيچ مخلوقى نيست كه به جاى من، به مخلوقى چنگ زند مگر اينكه درهاى آسمان ها و زمين را به روى او ببندم . پس، چون مرا بخواند جوابش ندهم و چون از من بخواهد، به او عطا نكنم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كسى غير از خدا تكيه نكن، كه خداوند تو را به همو وا مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از اطمينان به خودت بپرهيز؛ زيراكه آن از بزرگترين دام هاى شيطان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461