کتابخانه احادیث شیعه

1878 ـ اعتماد به غير خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عز و جل مى فرمايد: هيچ مخلوقى نيست كه به جاى من، به مخلوقى چنگ زند مگر اينكه درهاى آسمان ها و زمين را به روى او ببندم . پس، چون مرا بخواند جوابش ندهم و چون از من بخواهد، به او عطا نكنم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كسى غير از خدا تكيه نكن، كه خداوند تو را به همو وا مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از اطمينان به خودت بپرهيز؛ زيراكه آن از بزرگترين دام هاى شيطان است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469