کتابخانه احادیث شیعه

1893 ـ تربيت فرزند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به فرزندان خود احترام بگذاريدو آنها را نيكو تربيت كنيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فرزندان خود را بر سه خصلت تربيت كنيد: دوست داشتن پيامبرتان، دوست داشتن اهل بيت او و خواندن قرآن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كودكان خود شنا و تيراندازى ياد دهيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فرزند هفت سال سرور است، هفت سال نوكر و هفت سال وزير و دستيار. اگر در بيست و يك سالگى از كمك كار بودن او راضى بودى كه خوب و گر نه بر شانه او بزن (به حال خود رهايش كن) كه تو درباره او نزد خداوند معذورى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرزندان خود را به آموختن دانش واداريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به كودكان خود نماز ياد دهيدو چون به سنّ بلوغ رسيدند ، براى (ترك) نماز ، بر آنان سخت بگيريد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پسر بايد هفت سال بازى كند، هفت سال سواد بياموزد و هفت سال حلال و حرام را ياد بگيرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469