کتابخانه احادیث شیعه

كام برداشتن

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : كام نوزاد ، با آب گرمْ برداشته مى شود .
نمایش منبع
مسند أبى يعلى ـ به نقل از ابو موسى ـ : براى من پسرى زاده شد . او را نزد پيامبر خدا بردم . او را ابراهيم ناميد و كام او را با خرما برداشت و دعا كرد كه مايه بركت باشد و او را به من برگرداند .
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از عايشه ـ هنگامى كه كودكان را نزد پيامبر خدا مى آوردند ، ايشان آنان را متبرّك مى كرد و كام آنان را برمى داشت .
141 . امام على عليه السلام :
كام فرزندانتان را با خرما برداريد . پيامبر صلي الله عليه و آله با حسن و حسين عليهماالسلاماين گونه كرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آگاه باشيد كه اگر اهل كوفه ، كام فرزندانشان را با آب فرات برمى داشتتند ، هر آينه ، پيرو ما مى شدند .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از يونس ، از يكى از شيعيان ـ : امام باقر عليه السلامفرمود: «كام نوزاد ، با آب فرات برداشته و در گوش او اقامه گفته مى شود» .
و در روايت ديگرى آمده كه فرمود: «كام فرزندانتان را با آب فرات و با تربت قبر امام حسين عليه السلامبرداريد و اگر نشد ، با آب باران» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كام فرزندانتان را با تربت امام حسين عليه السلام برداريد ؛ چرا كه مايه ايمنى است .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام ـ در كتاب فقه منسوب به ايشان ـ : هنگامى كه فرزند ، زاده مى شود ، كام او را اگر توانستى با آب فرات ، و گرنه با عسل بردار .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسین علیه السلام : :

يا بُنَىَّ اِيّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً اِلاَّ اللّه‏َ؛

فرزندم! بپرهـيز از سـتم بر كسى كه غير از خدا ياورى در مقابل تو ندارد.

اعيان الشيعة: ج1، ص620

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469