کتابخانه احادیث شیعه

ه ـ نام هاى نكوهيده

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : فرزندانتان را حَكَم و ابو الحكم نناميد؛ چرا كه خداوند ، حَكَم (داور) است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : شهاب ، نام نگذاريد ؛ چرا كه شهاب ، نامى از نام هاى دوزخ است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : فرزندت را يسار و رباح و نجيح و افلح ، نام مگذار .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بدترينِ نام ها ضرار ، ومُرّه ، حرب و ظالم است .
نمایش منبع
مجمع الزوائد ـ به نقل از عبد الرحمان بن ابى سبره ـ : من و پدرم بر پيامبر خدا وارد شديم . به پدرم فرمود : «اين ، فرزند توست ؟» .
گفتم : آرى .
فرمود : «نامش چيست ؟» .
گفت : حُباب .
فرمود : «او را حُباب ننام ؛ چرا كه حُباب ، شيطان است ؛ بلكه او عبد الرحمان است» .
نمایش منبع
المعجم الكبير ـ به نقل از ابن بريده ، از پدرش ـ : پيامبر خدا نهى فرمود از اين كه كسى كلب (سگ) يا كُليب (سگ كوچك) ناميده شود .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : همانا منفورترينِ نام ها نزد خداوند عز و جل حارث ، مالك و خالد است .
نمایش منبع
حدیث روز 

فاطمه زهرا عليهاالسلام :

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464