کتابخانه احادیث شیعه

تفريحگاه كودكان

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : همانا خاك ، تفريحگاه كودكان است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : كودكان را به خاطر پنج چيز دوست مى دارم : اوّل آن كه
بسيار مى گِريند ؛ دوم آن كه با خاك بازى مى كنند؛ سوم آن كه بدون كينه دشمنى مى كنند؛ چهارم آن كه چيزى براى فردا ذخيره نمى كنند؛ پنجم آن كه مى سازند و سپس، خراب مى كنند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461