کتابخانه احادیث شیعه

نشانه هاى همنشين بد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آن كه به خداوند و روز قيامتْ ايمان دارد ، نبايد با كافرى برادرى كند و با فاجرى آمد و شد نمايد . هركس با كافرى برادرى كند يا با فاجرى همنشينى نمايد ، كافر و فاجر خواهد بود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه عيب تو را از تو بپوشاند و پشتِ سرت از تو عيبجويى كند ، دشمن توست . از او بپرهيز .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از آن كه دل هايتان او را دشمن مى دارد ، بپرهيزيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كسى كه دوستى اش در راه خدا نباشد ، دورى كن ؛ چرا كه دوستىِ او پست ، و همنشينى اش بدشگون است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه صلاح خويش و حفظ ديندارى را مى خواهد ، از همنشينى با دنياپرستان ، دورى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بنگر ، هر كه براى ديندارى ات سودمند نيست ، به او اعتنا مكن و در همنشينى اش رغبت مدار؛ چرا كه هر چيزى غير از خداوند متعال ، نابود و بَدپايان است .
نمایش منبع
آدم عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش شيث ـ : هرگاه دل هايتان از چيزى نفرت دارد ، از آن بپرهيزيد . به راستى كه وقتى به آن درخت [ممنوعْ] نزديك شدم تا از آن بخورم ، دلم نفرت داشت . اگر از خوردن ، خوددارى مى كردم ، آن گرفتارى ها به من نمى رسيد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461