کتابخانه احادیث شیعه

مراحل خداشناسى

آغـاز ديـن ، شـنـاخـت خـداسـت و كـمـال مـعـرفـت ، تـصـديـق بـه ذات او، و كـمـال تـصـديـق ، شـهـادت بـه يـگـانـگـى خـداسـت ، و كـمـال تـوحـيـد اخـلاص در عـقـيـده و عمل است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461