کتابخانه احادیث شیعه

پيامدهاى بى توجهى به كشاورزان

خـرابـى زمـيـن نـاشـى از تنگدستى كسانى است كه بر روى آن كار مى كنند. كشاورزان هنگامى تـنـگـدسـت گـردنـد كـه واليـان و دولتـمـردان بـه گـردآورى مال ، روى آورده از رخدادها عبرت نگيرند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469