کتابخانه احادیث شیعه

پيامدهاى بى توجهى به كشاورزان

خـرابـى زمـيـن نـاشـى از تنگدستى كسانى است كه بر روى آن كار مى كنند. كشاورزان هنگامى تـنـگـدسـت گـردنـد كـه واليـان و دولتـمـردان بـه گـردآورى مال ، روى آورده از رخدادها عبرت نگيرند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام : :

بَكَتِ السَّماءُ عَلَى الحُسَين أربَعينَ يَوما بالدَّم؛

آسمان چهل روز بر حسين عليه ‏السلام ، خون گريه كرد.

مناقب آل أبى طالب ، ج 3 ، ص 212

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462