کتابخانه احادیث شیعه

رابطه روزى و گناه

خـداوند بندگانش را به هنگام كارهاى زشت به كاهش ميوه ها و دريغ داشتن بركتها و فرو بستن گـنـجـيـنـه هـاى خـيـر دچـار مـى سـازد تـا تـوبـه كـار، تـوبـه كـنـد و مـعـصـيـت كـار دل از معصيت بركَند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461