کتابخانه احادیث شیعه

12. متّحد و مهربان باشيد

همگى به ريسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسيله وحدت) چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود، به ياد آوريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد و او در دل هاى شما اُلفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او، برادر گشتيد.
نمایش منبع
من دو چيز ارزشمند در ميان شما مى گذارم: كتاب خدا، و عترت و اهل بيتم. اگر به آنها چنگ بزنيد، هرگز گمراه نمى شويد.
نمایش منبع
از چند رنگى و اختلاف در دين خدا بپرهيزيد، زيرا يكپارچگى در آنچه حق است ولى شما آن را ناخوش مى داريد، از پراكندگى در آنچه باطل است اما خوشايند شما مى باشد، بهتر است. خداى سبحان به هيچ يك از گذشتگان و باقى ماندگان بر اثر تفرقه و جدايى خير و خوبى عطا نكرده است.
نمایش منبع
با اكثريت جامعه همراه شويد؛ زيرا دست خدا با جماعت است. از پراكندگى بپرهيزيد كه جداشده از مردم، طعمه شيطان است، همچنان كه گوسفند جداشده از گله، طعمه گرگ است.
نمایش منبع
بايد كه اسلام و متانت آن، شما را از ستمگرى و ياوه گويى نسبت به يكديگر، باز دارد و هم سخن و متّحد شويد و به دين خدا كه هيچ دينى جز آن از كسى پذيرفته نمى شود، پايبند باشيد و از شعار توحيد كه جان مايه و اساس دين است، جدا نشويد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462