کتابخانه احادیث شیعه

27. سازنده مى داند

ما انسان را آفريديم و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم، ما از شاه رگ او، به او نزديك تريم.
نمایش منبع
خداوند، به راز درون رازداران و پچ پچ نجواكنندگان و گمان هايى كه در دل ها مى گذرد و تصميم هاى قطعى شده، آگاه است.
نمایش منبع
علم خداوند، به درون ناپيداى پوشيده ها، نفوذ مى كند و بر باورهاى پيچيده درون ها، احاطه دارد.
نمایش منبع
هيچ عملى از اعمال بندگان خدا، بر او پوشيده نيست؛ نه نگاه خيره اى، نه تكرار كلمه اى، نه نزديك شدن به تپه اى و نه برداشتن قدمى در شبى تيره و ظلمتى آرام.
نمایش منبع
خداوند، همواره به هر آنچه هست، آگاه است. بنا بر اين، علم او به اشيا پيش از بودنشان، مانند علم او به آنها بعد از پديد آمدنشان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي بِالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ؛

بر هر دلى كه به شهوت‏ها آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمان‏ها گردش كند.

تنبيه الخواطر: ج2، ص122

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462