کتابخانه احادیث شیعه

27. سازنده مى داند

ما انسان را آفريديم و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم، ما از شاه رگ او، به او نزديك تريم.
نمایش منبع
خداوند، به راز درون رازداران و پچ پچ نجواكنندگان و گمان هايى كه در دل ها مى گذرد و تصميم هاى قطعى شده، آگاه است.
نمایش منبع
علم خداوند، به درون ناپيداى پوشيده ها، نفوذ مى كند و بر باورهاى پيچيده درون ها، احاطه دارد.
نمایش منبع
هيچ عملى از اعمال بندگان خدا، بر او پوشيده نيست؛ نه نگاه خيره اى، نه تكرار كلمه اى، نه نزديك شدن به تپه اى و نه برداشتن قدمى در شبى تيره و ظلمتى آرام.
نمایش منبع
خداوند، همواره به هر آنچه هست، آگاه است. بنا بر اين، علم او به اشيا پيش از بودنشان، مانند علم او به آنها بعد از پديد آمدنشان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام سجاد عليه ‏السلام : :

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461