کتابخانه احادیث شیعه

31. از صفات رستگاران

به راستى كه مؤمنان، رستگار شدند، آنان كه در نمازشان خشوع دارند، و آنان كه از لغو و بيهودگى رويگردانند، و آنان كه زكات مى پردازند و كسانى كه پاك دامنند.
نمایش منبع
امّتم، همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه يكديگر را دوست بدارند، نماز برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند، پس اگر چنين نكنند، به قحطى و خشك سالى گرفتار مى شوند.
نمایش منبع
اگر نمازگزار، مى دانست تا چه حد مشمول رحمت الهى است، هرگز سر خود را از سجده بر نمى داشت.
نمایش منبع
در پاسخ به اين پرسش كه خشوع چيست، فرمودند: تواضع در نماز و اين كه بنده با تمامى قلبش، به پروردگار خود رو كند.
نمایش منبع
در جستجوى چيزى باش كه مفيد است و آنچه را بيهوده است، رها كن؛ زيرا رها كردن كارهاى بيهوده، باعث رسيدن به امور مفيد مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469