کتابخانه احادیث شیعه

36. شاه راه تقوا

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! روزه، بر شما نوشته شده، همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهيزگار شويد.
نمایش منبع
[رمضان] ماهى است كه خداوند، روزى ها و عمرها را در آن مى افزايد و زائران خانه اش را معيّن مى كند.
نمایش منبع
هر كس روزه، او را از خوردن غذايى كه اشتهاى آن را دارد، باز دارد، بر خداست كه او را از غذاى بهشت، سيرش كند و از نوشيدنى بهشت، به او بنوشاند.
نمایش منبع
روزه، امساك از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه روزه، خوددارى از تمامى چيزهايى است كه خداوند سبحان آنها را بد مى داند.
نمایش منبع
بار خدايا! براى تو، روزه گرفتيم و با روزى تو، افطار مى كنيم، پس آن را از ما بپذير. تشنگى رفت و رگ ها شاداب شد و پاداش ماند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462