کتابخانه احادیث شیعه

48. از لقمان بياموزيد

به هر كسى حكمت داده شود، به يقين، خير فراوانى داده شده است و جز خردمندان، كسى پند نمى گيرد.
نمایش منبع
لقمان به پسرش گفت: فرزندم! همواره در مجلس دانشمندان باش و سخنان حكيمان را بشنو، كه خداوند، دلِ مرده را به نور حكمت زنده مى كند؛ همان گونه كه زمين مرده را با باران سيل آسا، زنده مى گرداند.
نمایش منبع
رحمت خدا بر بنده اى كه امر ما را زنده كند ... دانش هاى ما را فرا گيرد و به مردم بياموزد. اگر مردم، زيبايى هاى سخنان ما را مى دانستند، از ما پيروى مى كردند.
نمایش منبع
دل ها، چون بدن ها، خسته مى شوند، پس براى آنها سخنان زيباى حكمت آميز بجوييد.
نمایش منبع
هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص كند، چشمه هاى حكمت از قلب وى بر زبانش جارى مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی علیه السلام : :

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462