کتابخانه احادیث شیعه

58. اخلاق درمانى

سوگند به خورشيد و گسترش نور آن و ... كه خداوند، فجور و تقوا (شرّ و خير) را به انسان الهام كرد كه هر كس نفس خود را پاك گردانيد، قطعا رستگار شده و هر كس نفس خود را با معصيت و گناه، آلوده ساخت، نوميد و محروم گشته است.
نمایش منبع
تقواپيشه، سه نشانه دارد: اخلاص در عمل، كوتاهى آرزو، و غنيمت شمردن فرصت ها.
نمایش منبع
همه تقواپيشگان سخاوتمند، پاك دامن و نيكوكارند.
نمایش منبع
درباره آيه «شر و خير را به انسان الهام كرد)، يعنى انسان را آگاه كرد و به او الهام نمود و آنگاه به او اختيار انتخاب داد و او خود انتخاب مى كند.
نمایش منبع
معاشرت با نابخردان، اخلاق را فاسد و رقابت با خردمندان، اخلاق را اصلاح مى نمايد. و مردم متفاوتند، پس هر كس بر حسب ساختار و طينت خود عمل مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462