کتابخانه احادیث شیعه

61 . فقط در خوبى ها يارى كنيد

در نيكى و تقوا، ياور هم باشيد و در گناه و تجاوز، همكارى نكنيد و تقواى الهى داشته باشيد كه مجازات خداوند، سخت است.
نمایش منبع
ثروتمندان واقعى، همان تقواپيشگانند كه اندك دنيا، آنان را بى نياز كرده و كم خرجند. اگر خير و خوبى را فراموش كنى، به يادت مى آورند و اگر به آن عمل نمايى، يارى ات مى رسانند.
نمایش منبع
دخترت را به ازدواج مردى با تقوا درآور؛ زيرا اگر دخترت را دوست داشته باشد، گرامى اش مى دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نمى كند.
نمایش منبع
اى مردم! بياييد يكديگر را بر اطاعت خدا يارى كنيد و عدالت او را به پا داريد و به عهد خود با خدا وفا كنيد و در تمامى حقوق الهى، منصفانه رفتار كنيد؛ زيرا كه بندگان خدا به چيزى نيازمندتر از اين نيستند كه در اين امور يكديگر را نصيحت و خوب يارى كنند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا يَنْبَغى لِلْمَراَةِ اَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَها اِذا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِها؛

شايسته نيست كه زن مسلمان، آن‏گاه كه از خانه خويش بيرون مى ‏رود، لباس خود را وسيله جلب توجّه ديگران نمايد.

كافى: ج 5، ص 519، ح 3

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3456