کتابخانه احادیث شیعه

64 . تقوا، آسان كننده مشكلات

هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند، (مشكلات)كار را بر او آسان مى كند. اين فرمان خداست كه بر شما نازل كرده، و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند، گناهانش را مى بخشد و پاداش او را بزرگ مى دارد.
نمایش منبع
به واجبات خدا عمل كن، تا با تقواترين مردم باشى.
نمایش منبع
همّتتان براى پذيرفته شدن عمل، بيشتر از خود عمل باشد؛ زيرا عملى كه با تقوا همراه باشد، هرگز اندك نيست و چگونه اندك باشد عملى كه پذيرفته مى شود.
نمایش منبع
در هر حال كه هستى، تقواى الهى پيشه كن تا هرگز احساس هراس و وحشت نكنى.
نمایش منبع
هر كس تقواى خداى سبحان را رعايت كند، خداوند، براى او از هر غمى گشايشى و از هر تنگنايى راه نجاتى فراهم مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469