کتابخانه احادیث شیعه

77. ميوه حقگويى، اصلاح جامعه

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حقّ بگوييد تا خدا كارهاى شما را اصلاح كند و گناهانتان را ببخشد. و هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند، قطعا به رستگارى بزرگى دست يافته است.
نمایش منبع
اى مردم! بيايد يكديگر را بر اطاعت خدا، يارى كنيد و عدالتش را بپاداريد و به عهدش (در عبوديت او و ترك طاعت شيطان)، وفا كنيد و در تمامى حقوق الهى، منصفانه رفتار كنيد؛ زيرا كه بندگان خدا به چيزى نيازمندتر از اين نيستند كه در اين امور، يكديگر را نصيحت و خوب يارى كنند.
نمایش منبع
مؤمن را بر مؤمن، هفت حقّ است؛ واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حقّ را بگويد، هر چند بر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حقّ، منحرف نشود.
نمایش منبع
شبيه ترين مردم به پيامبران الهى، كسى است كه در بيان حقّ، گوياتر و در عمل به حقّ، صابرتر باشد.
نمایش منبع
حقّ را از هر كس كه برايت آورد، كوچك باشد يا بزرگ، بپذير، هر چند دشمنت باشد و باطل را، كوچك يا بزرگ، هر كس گويد، به خودش برگردان، هر چند دوستت باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462