کتابخانه احادیث شیعه

97. به مردار نزديك نشويد

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بسيارى از گمان ها بپرهيزيد؛ چرا كه بعضى از گمان ها گناه است. و (در كار ديگران) تجسّس نكنيد و غيبت يكديگر را ننماييد. آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ (به يقين) از آن كراهت داريد، تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند، توبه پذير و مهربان است.
نمایش منبع
گناه براى غير گناهكار نيز شوم است. اگر گنهكار را سرزنش كند، به آن مبتلا مى شود، اگر از او غيبت كند گنهكار شود و اگر به گناه او راضى باشد، شريك وى است.
نمایش منبع
روز قيامت، فردى را مى آورند و او را در پيشگاه خداوند نگه مى دارند و كارنامه اش را به او مى دهند، اما حسنات خود را در آن نمى بيند. عرض مى كند: الهى! اين كارنامه من نيست! زيرا من در آن، طاعات خود را نمى بينم! به او گفته مى شود: پروردگار تو، نه خطا مى كند و نه فراموش. عمل تو به سبب غيبت كردن از مردم بر باد رفت. سپس مرد ديگرى را مى آورند و كارنامه اش را به او مى دهند. در آن طاعت بسيارى را مشاهده مى كند. عرض مى كند: الهى! اين كارنامه من نيست! زيرا من اين طاعات را بجا نياورده ام! گفته مى شود: فلانى از تو غيبت كرد، حسنات او به تو داده شد.
نمایش منبع
بدترين مردم، بدگمانانند و بدترين بدگمانان، تجسّس كنندگانند و بدترين تجسّس كنندگان، بازگوكنندگانند و بدترين بازگوكنندگان، پرده درانند.
نمایش منبع
غيبت كردن، در (نابودى) دين مسلمان، مؤثّرتر از خوره در درون اوست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469