کتابخانه احادیث شیعه

113. خط قرمز خدا

به زنان مؤمن بگو چشم هاى خود را (از هر نامحرمى) فرو گيرند و پاك دامنى ورزند و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر (مجاز) است آشكار نكنند و بايد روسرى خود را برگردن خويش (فرو) اندازند و زينت هاى خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان يا ... .
نمایش منبع
هر چشمى در روز قيامت، گريان است، مگر سه چشم: چشمى كه از ترس خداوند متعال بگريد، چشمى كه از نگاه به حرام هاى خدا بسته شود و چشمى كه در راه خدا، شب بيدار باشد.
نمایش منبع
خداوند، به شدّت خشم مى گيرد بر زن شوهردارى كه چشم خود را از غير شوهر خود يا از كسى كه محرم او نيست، پُر كند.
نمایش منبع
از امام صادق عليه السلام درباره زينت هايى كه زن مى تواند آنها را در بين نامحرمان آشكار نمايد، سؤال شد. فرمودند: تنها گردى صورت و از مچ دست ها به پايين.
نمایش منبع
محفوظ بودن و پاك دامنى، براى سلامت زن مفيدتر است و زيبايىِ او را بادوام تر مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462