کتابخانه احادیث شیعه

121. آنچه بر خود نمى پسندى، بر ديگران مپسند

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از بهترين چيزهايى كه به دست آورده ايد و از آنچه براى شما از زمين مى رويانيم انفاق كنيد. و براى انفاق، قسمت هاى ناپاك را معيّن نكنيد در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آنها را بپذيريد مگر از روى بى ميلى. و بدانيد خداوند، بى نياز و شايسته ستايش است.
نمایش منبع
ابوالطفيل مى گويد: على عليه السلام لباسى را خريدند و از آن، خوششان آمد. لذا آن را صدقه دادند.
نمایش منبع
انفاق كنيد و هديه بدهيد و شمارش نكنيد كه درباره شما شمارش مى شود و [انفاق شده را] به خاطر مسپاريد كه بر ضدّ شما به خاطر سپرده خواهد شد.
نمایش منبع
به امام صادق عليه السلام كه داشت شِكر صدقه مى داد، عرض شد: آيا شِكر صدقه مى دهيد؟ فرمودند: آرى. شكر را از هر چيز ديگرى بيشتر دوست مى دارم، از اين رو، خوش دارم آنچه را بيشتر دوست دارم، صدقه بدهم.
نمایش منبع
از آنچه خداى ـ عزّ و جلّ ـ روزى شما كرده، انفاق كنيد؛ چرا كه انفاق كننده، مقام مجاهد در راه خدا را دارد. پس هر كس مطمئن باشد كه خداوند جبران مى كند، بخشش مى نمايد و با انفاق كردن، سخاوت مى ورزد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469