کتابخانه احادیث شیعه

129. مصلح باشيد

در حقيقت، مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و تقواى الهى پيشه كنيد، اميد كه مورد رحمت قرار گيريد.
نمایش منبع
آيا شما را به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات)، آگاه نكنم؟ آن چيز، اصلاح ميان مردم است؛ زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم، ريشه كن كننده دين است.
نمایش منبع
خوشا به سعادت اصلاح كنندگان بين مردم كه آنان همان مقرّبان روز قيامت اند.
نمایش منبع
... به خدا قسم كه به لقمان، تنها حكمت و دانش عطا نشده بود، و نيز دارايى، خانواده، قدرت جسمى و زيبايى چشمگير نداشت، ولى او مردى با اراده بود تا آنجا كه امام فرمودند: و او به دو نفر كه با هم نزاع مى كردند و يا مى جنگيدند، نمى گذشت مگر اين كه ميانشان صلح برقرار مى كرد و از پيش آنان نمى رفت تا آن كه آنها دست از نزاع و جنگ كشيده و متفرّق مى شدند.
نمایش منبع
هر دو مسلمانى كه با هم قهر كنند و سه روز به قهر خود ادامه دهند و آشتى نكنند، هر دو از اسلام بيرون روند و ميان آنان هيچ پيوند دينى نباشد. و هر كدام از آنها پيش از ديگرى با برادرش حرف بزند، در روز حسابرسى، زودتر به بهشت مى رود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462