کتابخانه احادیث شیعه

145. قهر با خدا = آشتى با شيطان

هر كس از ياد خدا رويگردان شود، شيطان را به سراغ او مى فرستيم تا همواره با او همراه باشد.
نمایش منبع
شيطان گفت: پنج نفرند كه هيچ راهى به آنها ندارم اما ديگر مردم در مشت من هستند: 1. هر كس با نيّت درست به خدا پناه ببرد و در همه كارهايش بر او توكّل كند؛ 2. كسى كه شب و روز بسيار تسبيح خدا گويد؛ 3. كسى كه براى برادر مؤمنش آن پسندد كه براى خود مى پسندد؛ 4. كسى كه هرگاه مصيبتى به او مى رسد، بى تابى نمى كند؛ 5. و هر كسى كه به آنچه خداوند قسمتش كرده، خرسند است و غم روزيش را نمى خورد.
نمایش منبع
آيا شما را از چيزى خبر ندهم كه اگر به آن عمل كنيد شيطان از شما دور شود، چندان كه مشرق از مغرب دور است؟ عرض كردند: چرا. فرمودند: روزه، روى شيطان را سياه مى كند و صدقه، پشت او را مى شكند و دوست داشتن براى خدا و هم يارى در كار نيك، ريشه او را مى كند و استغفار، شاهرگش را مى زند.
نمایش منبع
شيطان به حضرت نوح عليه السلام گفت: اگر آدمى را بخيل يا حريص يا حسود و يا ستمگر و يا عجول يافتيم، به سرعت او را به چنگ مى آوريم و اگر تمام اين صفات در او باشد ـ از ماست ـ و او را چون خود، شيطان نافرمان مى ناميم.
نمایش منبع
هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه مى زند و مى گويد: اين چهره اى است كه روى رستگارى را نمى بيند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام هادی علیه السلام : :

مَنْ اَطاعَ الخالِقَ لَمْ يُبالِ سَخَطَ المَخْلُوقينَ وَ مَنْ اَسْخَطَ الخالِقَ فَلْيَيْقَنْ‏ اَنْ يَحِّلَ بِهِ سَخَطُ المَخْلُوقينَ؛

كسى كه از آفريدگار پيروى كند از خشم آفريـده ‏ها بـاكى نـدارد. و كسى كه خــدا را به خشـم آورد، بايد باور كند كه مردم بر او خشم خواهند آورد.

تحف العقول، ص 482

چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469