کتابخانه احادیث شیعه

151. اخطار!

اين (قرآن)، حجّت براى مردم است، تا با آن ترسانده شوند و بدانند كه او معبودى يگانه است و صاحبان عقل، پند گيرند.
نمایش منبع
خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خير آن بسيار گردد و اهل آن وسعت يابند و براى آسمانيان بدرخشد، چنان كه ستارگان آسمان براى زمينيان مى درخشند.
نمایش منبع
بدانيد هر كس قرآن را بياموزد و به ديگران آموزش دهد و به آنچه در آن است عمل كند، من جلودار و راهنماى او به سوى بهشت هستم.
نمایش منبع
هر كس براى رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.
نمایش منبع
بر شما باد رجوع به كتاب خدا (قرآن) ... كسى كه به آن عمل كند از همه پيشى مى گيرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469